Jaroměřský hodinový desetiboj

Pořadatel: TJ Sokol Jaroměř – oddíl atletiky

Termín: sobota 1. 6. 2019

Místo: atletický stadion ASVAJ v Jaroměři

Popis závodu:

Jedná se o hodinový desetiboj pro registrované atlety i pro atletickou veřejnost, kde se závodí podle pravidel atletiky. Závodník má na každou disciplínu 5 minut a v tomto čase se snaží dosáhnout nejlepšího výkonu. Po uplynutí 5 minut se musí přesunout na další stanoviště.

Jde o to, si vyzkoušet královskou disciplínu atletiky a hlavně se pobavit. Pokud někdo nebude chtít do některé z disciplín nastoupit, může ji prostě vynechat a bude se mu počítat 0 bodů. Nebude však diskvalifikován a může dál pokračovat v závodě.

Časový pořad:

8:00 – 8:30 – prezence závodu

8:30 – 9:00 – rozcvičení

9:00 – 15:00 – průběh závodu

15:30 – Slavnostní vyhlášení výsledků a vítězů

15:45 – Závěrečné čestné kolečko

Disciplíny:

Ženy – 100 m, skok daleký, vrh koulí (4 kg), skok vysoký, 400 m, 100 m překážek (výška překážek 83,8 cm), hod diskem (1 kg), skok o tyči, hod oštěpem (600 g), 1500 m

Muži – 100 m, skok daleký, vrh koulí (7,26 kg), skok vysoký, 400 m, 110 m překážek (výška překážek 106,7 cm), hod diskem (2kg), skok o tyči, hod oštěpem (800 g), 1500 m

Přihlášky:

do 29.5. do 20 hodin

pro registrované i neregistrované závodníky na https://online.atletika.cz/kalendar/

Občerstvení: Po dobu závodu si občerstvení zajišťuje každý závodník sám.

Startovné

300 Kč bude uhrazeno převodem na účet TJ Sokol Jaroměř – č.ú.: 29535551/0100 (do poznámky uvést „Desetiboj – jméno a příjmení závodníka“) nejpozději do 29.5.2019. V případě neúčasti může na startovné závodit někdo jiný, jinak startovné propadá.

Kapacita závodu

celkem 40 závodníků (žen a mužů dohromady), po naplnění kapacity bude přihlašování uzavřeno.

Za start závodníka mladšího 18 let nese zodpovědnost jeho zákonný zástupce, který bude po celou dobu závodu přítomen a je si vědom zdravotního stavu dítěte a bere na vědomí, že se závodu účastní na vlastní nebezpečí.

Každý závodník starší 18 let si je vědom svého aktuálního zdravotního stavu a závodu se účastní na vlastní nebezpečí.

Případné dotazy na tel. 776 249 879 (Mgr. Roman Kopecký)