KODEX PRAVIDEL – ATLETIKA TJ Sokol Jaroměř

Pravidla tohoto kodexu jsou závazná pro všechny členy oddílu atletiky TJ Sokol Jaroměř.

Závodníci:

 • Chovat se slušně k ostatním členům oddílu, dodržovat stanovy TJ Sokol Jaroměř a pravidla ČAS.

 • Dodržovat pokyny trenérů a vedoucích družstev.

 • Chovat se slušně k ostatním členům TJ Sokol Jaroměř.

 • Zajistit si příslušnou lékařskou prohlídku, od mlad. žactva se zátěžovým testem a s jejími výsledky seznámit svého trenéra.

 • Od st. žactva minimálně jedna účast při organizaci akcí pořádaných oddílem atletiky TJ Sokol Jaroměř.

Povinné starty za oddíl atletiky:

 • Všechny soutěže družstev na dráze ve své kategorii, případně v kategoriích, kde je start povolen.

 • Župní přebory Jiráskovy Župy sokolské na dráze, popř. krosu.

 • Jaroměřský kros.

 • Omluvena bude neúčast ze zdravotních důvodů, popř. z důvodu účasti na akci pořádané školou či ze závažných rodinných důvodů – omlouvá se vedoucímu družstva.

 • Omluvena bude neúčast při startu na jiných závodech, které jsou uvedeny v kalendáři ČAS, popř. krosových či silničních. Omlouvá vedoucí družstva.

Členské příspěvky:

 • Uhradit částku 1.500,- Kč nejpozději do 28.02. a informovat o této skutečnosti svého trenéra. Forma úhrady – převodem na účet TJ Sokol Jaroměř – č.ú.:29535551/0100 – uvést do zprávy „Atletika – jméno a příjmení“ člena oddílu. V případě platby v hotovosti u p. Komorové (prosím pouze ve výjimečných případech)

Startovné hrazené oddílem atletiky:

Závody na dráze:

 • Soutěže družstev.

 • Župní přebory.

 • KP jednotlivců ve vícebojích.

 • KP jednotlivců v případech, že není vlastní družstvo.

 • M ČR dráha.

 • M ČR jednotlivců.

 • YOUTH ATHLETICS – Sokol Grand Prix Kolín.

Závody v hale:

 • KP v hale

 • M ČR v hale

Krosové závody:

 • M ČR.

Hrazení startovného v dalších případech:

 • V případě:

  • účasti na povinných startech oddílu

  • A splnění jedné z následujících podmínek:

  • umístění na prvních třech místech v KP J

  • umístění do 80. místa v republikových tabulkách v některé z mistrovských disciplín dané kategorie v tomto nebo předchozím roce, popř. start na soutěžích M ČR jednotlivců či družstev.

 • Tři přípravné starty mimo výše uvedené závody v hale.

 • Dva přípravné starty mimo výše uvedené na dráze.

 • Dva přípravné starty mimo výše uvedené na krosových závodech.

Kdo je kdo:

Vedoucí oddílu Atletika TJ Sokol Jaroměř: Hana Hřivnová

Trenéři:

 • Iva Dvořáková

 • Hana Hřivnová

 • Roman Kopecký

 • Jaroslav Němec

 • Ondřej Porubek

 • Jiří Pour

 • Barbora Šubrtová

 • Petr Vavřín

Všichni trenéři jsou vedení v registru trenérů ČAS.