Příspěvky

Členské a oddílové příspěvky oddílu atletiky TJ SOKOL Jaroměř v r. 2022/23

Atletická školka
1 000 Kč za pololetí

Přípravka, žactvo, dorost (do 18 let)
2 000 Kč za pololetí

Dospělí
2 000 Kč za pololetí

Pokud je atlet zároveň členem jiného oddílu TJ SOKOL Jaroměř nebo je členem jiné sokolské jednoty platí členský příspěvek jen v jednom z oddílů, ve kterých je členem.
V případě, že chodí do atletického oddílu více dětí z jedné rodiny, má mladší sourozenec 50% slevu. O tuto slevu je nutné každé pololetí požádat na e-mail vedoucího trenéra.

Platba příspěvků:
pokyny pro platbu najdete vždy v systému EOS.

KODEX PRAVIDEL – ATLETIKA TJ Sokol Jaroměř

Pravidla tohoto kodexu jsou závazná pro všechny členy oddílu atletiky TJ Sokol Jaroměř.

Závodníci:

 • Chovat se slušně k ostatním členům oddílu, dodržovat stanovy TJ Sokol Jaroměř a pravidla ČAS.

 • Dodržovat pokyny trenérů a vedoucích družstev.

 • Chovat se slušně k ostatním členům TJ Sokol Jaroměř.

 • Zajistit si příslušnou lékařskou prohlídku, od mlad. žactva se zátěžovým testem a s jejími výsledky seznámit svého trenéra.

 • Od st. žactva minimálně jedna účast při organizaci akcí pořádaných oddílem atletiky TJ Sokol Jaroměř.

Povinné starty za oddíl atletiky:

 • Všechny soutěže družstev na dráze ve své kategorii, případně v kategoriích, kde je start povolen.

 • Župní přebory Jiráskovy Župy sokolské na dráze, popř. krosu.

 • Jaroměřský kros.

 • Omluvena bude neúčast ze zdravotních důvodů, popř. z důvodu účasti na akci pořádané školou či ze závažných rodinných důvodů – omlouvá se vedoucímu družstva.

 • Omluvena bude neúčast při startu na jiných závodech, které jsou uvedeny v kalendáři ČAS, popř. krosových či silničních. Omlouvá vedoucí družstva.

Členské příspěvky:

 • Uhradit částku 1.500,- Kč nejpozději do 28.02. a informovat o této skutečnosti svého trenéra. Forma úhrady – převodem na účet TJ Sokol Jaroměř – č.ú.:29535551/0100 – uvést do zprávy „Atletika – jméno a příjmení“ člena oddílu. V případě platby v hotovosti u p. Komorové (prosím pouze ve výjimečných případech)

Startovné hrazené oddílem atletiky:

Závody na dráze:

 • Soutěže družstev.

 • Župní přebory.

 • KP jednotlivců ve vícebojích.

 • KP jednotlivců v případech, že není vlastní družstvo.

 • M ČR dráha.

 • M ČR jednotlivců.

 • YOUTH ATHLETICS – Sokol Grand Prix Kolín.

Závody v hale:

 • KP v hale

 • M ČR v hale

Krosové závody:

 • M ČR.

Hrazení startovného v dalších případech:

 • V případě:

  • účasti na povinných startech oddílu

  • A splnění jedné z následujících podmínek:

  • umístění na prvních třech místech v KP J

  • umístění do 80. místa v republikových tabulkách v některé z mistrovských disciplín dané kategorie v tomto nebo předchozím roce, popř. start na soutěžích M ČR jednotlivců či družstev.

 • Tři přípravné starty mimo výše uvedené závody v hale.

 • Dva přípravné starty mimo výše uvedené na dráze.

 • Dva přípravné starty mimo výše uvedené na krosových závodech.

Kdo je kdo:

Vedoucí oddílu Atletika TJ Sokol Jaroměř: Hana Hřivnová

Trenéři:

 • Iva Dvořáková

 • Hana Hřivnová

 • Roman Kopecký

 • Jaroslav Němec

 • Ondřej Porubek

 • Jiří Pour

 • Barbora Šubrtová

 • Petr Vavřín

Všichni trenéři jsou vedení v registru trenérů ČAS.

O nás

Současný oddíl atletiky byl založen v dubnu 2004. Naši první atleti začali trénovat na tehdy ještě škvárové dráze, bez výškařského sektoru a s velmi jednoduchým vybavením. Významným mezníkem v zatím krátké historii oddílu se stal rok 2009. Na podzim tohoto roku byl otevřen zrekonstruovaný stadion s běžeckou dráhou a se skokanskými sektory s umělým povrchem.

Oddíl atletiky je od data svého vzniku registrován u Českého atletického svazu. Naši atleti se účastní všech krajských soutěží, včetně soutěží družstev, sokolských soutěží, přespolních běhů, ti nejlepší se pak účastní Mistrovství ČR.

V současné době s ohledem na počet trenérů trénujeme děti od 5 do 18 let. Jednotlivé tréninkové skupiny jsou rozděleny takto:

minipřípravka       5 – 8 let
přípravka             9 – 11 let
mladší žactvo      12 – 13 let
starší žactvo        14 – 15 let
dorost                  16 – 17 let